Egenmelding. Czy pracodawca ma prawo go nie wypłacić?

Jak już kiedyś wspominałam Wam w jednym z poprzednich artykułów o problemach norweskiego rynku pracy  wolne z powodu choroby jest jednym z głównych zmartwień dla norweskich pracodawców. Ze zwolnień chorobowych w zeszłym roku (2018)  skorzystało min raz ponad 44 % wszystkich osób zatrudnionych. To stanowi ok 1,2 mln osób aktywnych zawodowo! 

Jeden chory pracownik wytwarza dla pracodawcy koszt ok 3000 kr dziennie ( średnio) związany z wypłaceniem chorobowego i opłacenia osoby na zastępstwo.

Według prawa pracownik może otrzymać w ramach Egenmeldingu 12 dni płatnych w roku. Pytanie tylko jest takie czy nie są one wykorzystywane w innych celach? I czy pracodawca ma prawo za nie nie wypłacić jeśli podejrzewa niecne zamiary pracownika?

 

Takimi oczywistymi sytuacjami stanowiącymi podstawę do tego, żeby nie zapłacić pracownikowi za te dni jest np nagłe wykorzystanie chorobowego w dniach urlopowych na które pracodawca nie wyraził zgody. Albo wykorzystanie tych dni zaraz przed albo po planowanym urlopie. Czy też inna sytuacja, w której pracownik wykorzystuje 3 dniową nieobecność i po tygodniu oświadcza, że kończy pracę bo otrzymał inną ofertę i zaczyna już za np tydzień. To są przykłady sytuacji w których pracodawca ma prawo rozważać słuszność egenmeldingu i może dociekać prawdy na drodze kilku rozmów z pracownikiem. Pamiętajcie też że Social Media są wszędzie. 

Pracodawca który podjerzewa pracownika o złamanie przepisu prawa do egenmeldingu zazwyczaj wzywa taką osobę na rozmowę, podczas której obecna jest też trzecia strona ( typu verneombud, konsulent, innych praconików pełniący wyższe stanowisko w hierarchi firmy). Jeśli w wyniku tej rozmowy obie strony nie dochodzą do porozumienia i pojawiają się nadal wątpliwości sprawę rozstrzyga NAV. Pracodawca wysyła opis sytuacji do najbliższego Urzędu pracy, z kopią do pracownika. I tutaj już pozostaje tylko czekać na decyzję. Jeśli będzie ona negatywna dla pracownika, to nie tylko nie otrzyma on wynagrodzenia za dni chorobowe, ale może także dostać upomnienie, a nawet w niektórych przypadkach może ta sytuacja doprowadzić do zwolnienia.

Tak więc pamiętajcie, że to nie jest tak do końca, że pracownikowi się należy. Pracodawca też może w każdym przypadku wyrazić swój pogląd na sprawę. Zwłaszcza jeśli są podejrzenia niesłusznego wykorzystania prawa.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *