StartBank- co to jest?

Osoby prowadzące firmy w Norwegii zapewne posiadają lub słyszały o takiej nazwie jak StartBank.

Jest to nic innego jak baza danych firm wiarygodnych. Jeśli ktoś startuje w przetargach, stara się pozyskać duże projekty np. budowalne często musi wysyłać, każdorazowo pełną dokumentacje potwierdzającą posiadanie wszystkich niezbędnych ubezpieczeń, umów, atestów, kontraktów itp.

Firma istniejąca w bazie danych Start Banku i posiadająca znaczek tej firmy, na różnych dokumentach czy materiałach reklamowych jest uznawana za wiarygodną i spełniającą wszystkie wymogi potrzebne do startu np w przetargach.

Składając wniosek do Start Bank należy załączyć dokumentacje składającą się z:

 • Atestu podatkowy ( Skateattest)
 • Rozliczenie roczne, podatkowe firmy ( Årsregnskap)
 • Wypełnione formularze, znajdujące sie na stronie Startbanku: SB1 i SB2
 • Aktualne umowy ubezpieczeń
 • Potwierdzenie wpłaty za roczny abonament

Formularz SB 1 to nic innego jak oświadczenie  Daglig ledera,że firma funkcjonuje zgodnie z prawem podatkowym i prawem pracy.

Formularz SB2 natomiast jest potwierdzeniem prowadzenia BHP w firmie. Musi zostać podpisany przed Daglig ledera oraz osobę pełniącą rolę w firmie jako Verneombud.

Składając wniosek wybiera się usługi, które świadczy firma i które chcemy żeby były objęte tym certyfikatem. Przykładowo mogą to być prace stolarskie, blacharskie, remontowe,wnętrzarskie, kuchenne,inwentaryzacyjne, ale też i np prace związane z rekrutacje pracowników, prace ze sprzętami sportowymi, tworzenie mebli szkolnych itp.

Duża liczba większych firmy budowlanych takich jak np Skańska jest zarejestorwana w Start Banku i wymaga tego samego od swoich dostawców. Często posiadanie rejestracji jest głównym wyznacznikiem otrzymania danego projektu.

Koszt rejestracji zależy od obrotów rocznych danej firmy ( czy ma poniżej czy powyżej 10 mln) i mieści się w przedziale 2700 -5400 kr brutto. To jest cena dla zwykłego dostawcy.

Start Bank buduje środowisko poważnych kontrahentów, dzięki temu osoby/ firmy zlecające pracę mają pewność, że trafią na właściwych dostawców usług.

Czy warto posiadać Start Bank w swojej firmie? Moim zdaniem tak. To nie jest koszt, który w sposób znaczący wpłynie na finanse naszej firmy. A może dzięki niemu firma zdobędzie ciekawy kontrakt.

A tutaj podaje link do aplikacji na portalu Achilles StartBANK 🙂

Czy HMS i SHA to jest to samo?

Na pewno prowadząc firmę w Norwegii spotkaliście się z nazwami HMS i SHA. Ale czy wiecie co one oznaczają?

 

HMS to skrót od Helse, Milijø og Sikkerhet czyli Zdrowie, Środowisko i Bezpieczeństwo.

SHA to skrót od  Sikkerhet, Helse i Arbeidsmilijø czyli Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko pracy

 

Podstawowa różnica między nimi wynika z ich zasięgu. HMS obejmuje swym działaniem wszystkie działania dotyczące bezpieczeństwa pracy, utrzymania zdrowia i dobrego środowiska w firmie. Natomiast SHA dotyczy tylko określonych miejsc pracy, tudzież projektów. SHA jest zazwyczaj sporządzany w różnej formie i o różnej treści dla każdego projektu osobno, podczas gdy części składowe i treści  HMS są podobne przez cały rok i z roku na rok dla danej firmy.

 

HMS obejmuje wszystkie czynności związane z działalnością firmy pod względem bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska pracy razem z wszystkimi przepisami prawa które jej dotyczą ( firmy). Są to między innymi rutyny, instrukcje postępowania w różnych przypadkach, ocena ryzyka i planowanie. Części składowe HMS to:

 • protokoły, rutyny, instrukcje postępowania
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w firmie
 • przygotowywania różnych planów długo i krótko terminowych w zakresie poprawnego funkcjonowania BHp w firmie
 • ocena ryzyka
 • przeprowadzania kontroli rocznych
 • wybór i bieżąca aktualizacja przepisów i praw dotyczących środowiska pracy

 

SHA to czynności takie jak planowanie, ocena ryzyka, rutyny i instrukcje dopasowane do poszczególnych projektów. Jego części składowe to:

 • informacje generalne: adres projektu, dane projektu, jego organizacja, role poszczególnych osób i zakres ich odpowiedzialności, krótki opis projektu
 • plan przyszłościowy inaczej podzielenie projektu na etapy do wykonania i ich terminy realizacji
 • ocena ryzyka pod kątem wypadków, niebezpiecznych sytuacji itp
 • opracowanie instrukcji w przypadku np pożaru, udzielania pierwszej pomocy, wyrzucania śmieci
 • opracowanie dokumentów- formularzy typu vernerunda ( czyli kontrola na budowie z udziałem tzw męża zaufania),  annonsowanie wypadków/uszkodzeń

Podsumowując można powiedzieć, że SHA wchodzi w skład polityki HMS firmy.

 

 

Bedriftshelsetjenester czyli BHP po norwesku

Co to jest BHT?

Większość z Was prowadzących firmy w Norwegii, musi podpisać umowy z tzw. firmowymi usługami zdrowotnymi (w dosłownym tłumaczeniu) czyli Bedriftshelestjenester . Ale czy wiecie tak na prawdę po co i jaki to ma sens?

Zacznę od wyjaśnienia Wam samej roli BHT.

Firmy, który świadczą te usługi zatrudniają osoby do spraw bezpieczeństwa i zdrowia, które wspomagają firmy w budowaniu właściwego środowiska pracy . Ta współpraca między firmami jest bardzo ważna, ponieważ właściwie przygotowany i opracowany plan HMS ( BHP) w firmie pozwala uniknąć wypadków, długotrwałych chorób i uszczerbków na zdrowiu, współtworząc co za tym idzie bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.

Czy Twoja firma musi podpisać umowę z BHT?

Sprawdż pod tym linkiem-> https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-organisering-ledelse-og-medvirkning/13/13-1/

Ogólnie jeśli praca w twojej firmie niesie ze sobą ryzyko wypadków czy uszczerbków na zdrowiu to musisz mieć Bedriftshelsetjenester.

Co powinna zawierać umowa z BHT?
Jak wyglądać ma zakres obowiązków przedstawiciela bedriftshelsetjenester
Jakie obowiązki będzie mieć Twoja firma względem BHT
Warunki płatności (zazwyczaj ustalana jest cała kwota za rok z góry w zależności od liczby pracowników, umowa zawierana jest zazwyczaj na rok)
Warunki umowy dotyczyące potrzeb danej firmy
Jako pracodawca musisz zadać o to aby umowa obejmowała wszystkie potrzeby Twojej firmy. Twoim obowiązkiem jest reagować jeśli usługi nie będą dotsarczane w sposób zgodny z umową.

 

W czym BHT może Ci pomóc?

 

·         Pomaga tworzyć plan planowania i zmian w pracy

·         Pomaga przygotowywać ocenę ryzyka w miejscu pracy

·         Proponuje rozwiązania, które pomagają w zmniejszeniu ryzyka      wypadków przy pracy

·         Kontrolują zdrowie pracowników w związku z wykonywaną pracą

·         Pomagają w sytuacjach kiedy, ze względów zdrowotnych należy dopasować pracę do danego pracownika

·         Wspomagają wiedzą i informacją w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska pracy

W Twojej firmie Ty albo osoba do tego wyznaczona powinna utrzymywać stały kontakt z przedstawicielem BHT. Jeśli będzie się tym zajmować jedna osoba, przepływ informacji będzie efektywniejszy a współpraca bezproblemowa.

 

Teoria teorią, ale jak to wszystko wygląda w praktyce?

Przedstawię Wam to na swoim przykładzie. Na rynku jest wiele firm świadczących usługi tego typu. Ja wspólpracuję z Oslo Bedriftshelsetjeneste.

Pamiętaj, że BHT to jest ogran doradczy a nie egzekucyjny!

Jego rolą jest wspomaganie Ciebie i Twojej firmy w codziennej pracy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Jak wygląda spotkanie z BHT?

Zawsze na poczatku roku w okolicach stycznia-lutego organizuję spotkanie  z przedstawicielem BHT w celu zaplanowania aktywności na cały rok.

Podczas spotkania omawiamy następujące tematy:

1.    Aktualizujemy warunki umowy i płatności. Koszt BHT jest różny w zależności od liczby pracowników, a liczba at może się zmieniać. Dlatego dobrze jest ją zweryfikować.

2.    Osoba z BHT przygląda się miejscu pracy i udziela kilku rad/ wskazówek

3.    Ze spotkania należy przygotować raport roczny. W związku z tym reprezentant BHT zadaje kilka pytań dotyczących firmy. Zazwyczaj są to pytania typu:

#  Ilu jest pracowników firmie z podziałem na stanowiska

#  Jaki jest czas pracy

#  Jak wygląda sposób komunikacji z praconiwkami, w jakim języku, czy są organizowane jakieś spotkania z pracownikami itp

#  Jak wyglądają nieobecności w pracy z powodu choroby, urlopów itp

#  Jak wygląda bezpieczeństwo pracy

#  Jakimi narzędziami/maszynami posługują się pracownicy

#  Czy firma posiada verneombud-a ( przedstawiciela pracowników) i jakie ma on obowiązki w firmie

#  Czy firma posiada system do obsługi HMS

#  Czy firma posiada apteczki pierwszej pomocy, gdzie się znajdują itp.

 

Razem z przedstawicielem BHT opracowuję także plan aktywności na cały rok oraz otrzymuję m.in  informacje na temat lekarza, do którego w ramach umowy może udać się pracownik na badania kontrolne (np pracownik może wykonać badanie słuchu, krwi, wzroku). Ten dodatek może być albo zawarty w cenie umowy albo dodatkowo płatny.

 

Poza tym co wymieniłam, otrzymuje także co roku  segregator z najważniejszymi formularzami, dokumentami i informacjami dotyczącymi BHP.  Są to tylko puste formularze i sama teoria. Szczegół polega na tym żeby także umieć się tym wszystkim posługiwać w codziennej pracy.

 

A w jaki sposób prowadzić dokumentację HMS?

Ze względu na to, że jest to dosyć obszerny temat, podzielę go na kilka artykułów. Już wkrótce dowiecie się jak przygotować ocenę ryzyka, opracować poszczególne protokoły, regulaminy i instrukcje, tak abyście byli w stanie prowadzić HMS w swoich firmach.

 

VIKAR czy opłaca się pracować na zlecenie w Norwegii?

Jeszcze do 2011 roku w Norwegii górną granicę wiekową ” vikarów” było 35 lat. Jednak zaczęło się to zmieniać i także osoby po 35 roku życia, wykorzystują pracę na zlecenie jako okazję do przebranżowienia się lub traktują to jako szansę na zmianę swojej dotychczasowej pracy. Co ciekawe większy odsetek osób pracujących w ten sposób stanowią kobiety niż mężczyżni. Statystyki pokazują także, że 60% z osób pracujących na zlecenie marzy o zmianie umowy na stałą. I prawie 50 % z wszystkich ” vikarów” otrzymuje ją już po przepracowanym roku. To pokazuje jak bardzo opłaca się praca w tekiej formie, aby od czegoś zacząć za granicą 🙂

W Polsce praca na zlecenie zazwyczaj kojarzy się z koniecznością, a nie ze świadomym wyborem. I przypisywana jest młodym osobą, studentom, którzy chcą dorabiać w czasie studiów i/lub zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe.

W Norwegii wygląda to troszke inaczej. Oczywiście nadal duży odsetek osób pracujących na zlecenie stanowią osoby przed ukończeniem 25 roku życia, jednak ten rodzaj umowy jest już także wykorzystywany przez osoby z pewnym doświadczeniem. I dla tej grupy ludzi, jest to przede wszystkim efektywny sposób na zmianę dotychczasowego zajęcia.

Ja również przez pierwsze 3 lata pracowałam jako „Vikar” w Norwegii. W różnych miejscach: przedszkole, szkoła, hotel, restauracja, biuro. Dzięki temu poznałam wiele osób, poznałam norweską kulturę pracy i nauczyłam się języka.

Warto postawić sobie zawsze pytanie co JA chcę osiągnąć poza aspektem finansowym poprzez pracę na zlecenie? W jakie miejsce ma MNIE ona zaprowadzić?

Dlaczego warto pracować jako VIKAR?

1    Możesz spotkać nowych ludzi, zbudować sobie sieć kontaktów  branżowych na przyszłość, poznać nowych znajomych.

Możesz zdobyć cenne doświadczenie, nauczyć się nowych rzeczy lub sprawdzić się w danej branży.

Możesz dzięki niej zdobyć swoją wymarzoną pracę. Zazwyczaj ludzie określają się w jednej profesji i tylko w niej chcą pracować. Nic innego się nie liczy i są gotowi czekać latami na jedną ,jedyną szansę. To błąd. Fajnie jest mieć konkretny cel, ale on nie może Cię ograniczać. A czasami droga do niego jest dłuższa. Dobrze jest wtedy spróbować swoich sił w czymś innym po drodze, nie dla zabicia czasu i czekania na realizację celu, ale dla samego doświadczenia.

Jeśli jesteś nowym mieszkańcem Norwegii to polecam Ci rozejrzenie się właśnie za tego typu pracą. Zbudowanie swojej sieci kontaktów, otrzymanie referencji i zapoznanie się z norweskim środowiskiem pracy to atuty pracy na zlecenie, które mogą dać Ci szansę w przyszłości na uzyskanie stabilności zawodowej za granicą.

GDPR w Norwegii ( czyli konkretnie o RODO)

Zapewne słyszałeś o nowym rozporządzaniu dotyczącym ochrony danych osobowych, które obowiązuje od maja 2018 roku w Unii Europejskiej. Rozporządzenie to mówi przede wszystkim o tym w jaki sposób firmy moga przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe. Norwegia jako członek EØS także wprowadziła te przepisy na swoje terytorium.

Przepisy dotyczą wszystkich firm, niezależnie od wielkości oraz tego czy jest to spółka czy jednooosbowa firma.

 

W praktyce, krótko:

GDPR oznacza, że jako przedsiębiorca musisz udokumentować jakie informacje przechowujesz na temat innych, gdzie je umieszczasz i czy są one przechowywywane w sposób bezpieczny. Masz także obowiązek udzielenia informacji osobą, których dane dotyczą o tym jakie informacje zachowujesz i na ich żądanie masz obowiązek ich usunięcia, za potwierdzeniem.

 

O jakie informacje chodzi?

Imię i nazwisko, adres, numer personalny, numer telefonu, adres mailowy,numer rejestracyjny auta, zdjęcie, odcisk palca itp. Przepis obejmuje także wzorce zachowań typu gdzie robisz zakupy, jakie programy oglądasz w telewizji, gdzie się przemieszczasz w ciągu dnia,czego szukasz w internecie a nawet jakie są Twoje poglądy polityczne. To wszystko należy do puli informacje osobowe.

Te wszystkie informacje firma może uzyskiwać i przechowywać tylko za zgodą danej osoby.

 

Główne fakty :

 1. Nie trzeba mieć zgody kandydata na przetwarzanie CV ( wysłanie już jest równoznaczne z jego zgodą) Nie trzeba mieć też zgody na wysyłkę, przy sprzedaż produktów drogą internetową ( z założenia musi być przekazany  adres wysyłki)
 2. Facebook, Google czy Microsoft muszą bardziej dbać o dane osobowe. Nie oznacza to, że nie  mogą ich przetwarzać, bo zakładając konto na portalach użtkownik godzi się na ich warunki. Chodzi o to, że te wszystkie korporacje mają narzuconą większą kontrolę nad  danymi, więc sa one lepiej zabezpieczone.
 3. Pracodawca będzie mógł legalnie wprowadzić monitoring w firmie jeśli uzna że jest on niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, ma za zadanie chronić mienie, kontrolowac produkcję lub przestregać zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, której ujawnienie naraziłoby na szkodę.
 4. Działy kadr muszą wdrożyć odpowiednią ochronę techniczną i fizyczną danych osobowych. Przykładowo szafy z dokumentacją papierową, muszą być zamykane na klucz.
 5. Facebook i email są dozwolone od lat 16!!! Poniżej tego wieku zgodę na przetwarzanie danych o lokalizacji preferencjach oraz marketing musi wyrazić rodzic.
 6. Świętowanie urodzin pracownika może się odbywać tylko za jego zgodą.
 7. Kartki świąteczne firmą można  wysłać o ile adres nie jest domowym adresem odbiorcy.
 8. Jeśli pracownik jest chory i zgłasza swoją nieobecność w pracy z tego powodu to pracodawca nie może tej informacji rozprzestrzeniać, chyba że chory wyrazi na to zgode.
 9. Lekarz nie powinien rozkładać innych kart swoich pacjentów przed pacjentem .Jeśli rejestrujesz się w przychodni masz prawo być anonimowy. Tzn, że inni nie muszą słuchać Twoich danych osobowych i masz prawo do dyskrecji.
 10. Telemarketer nie może dzwonić do nas pownownie, jeśli sobie tego nie życzymy. Dzwoniąc ma obowiązek przedstawienia się, poinformowania, że rozmowa jest nagrywana, wyjaśnienia skąd ma nasze dane i z jakiej firmy dzwoni.

 

Kary za złamanie przepisów GDPR

RODO wprowadza bardzo wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:  do 20 000 000 EUR (a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego) za ciężkie uchybienia w ochronie danych osobowych oraz do 10 000 000 EUR (a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego,) za te lżejsze, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Co więcej każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego, odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Kara nie ma być straszakiem w tym przypadku. Liczby mogą brzmieć poważnie, ale tutaj chodzi bardziej o edukację i poprawę na rzecz ochrony naszych danych.

 

Jeśli jeszcze nie wprowadziłeś w swojej firmie GDPR to zacznij od tego…

Rozpocznij od  od zidentyfikowania jakie dane osobowe są przechowywane w Twojej firmie i gdzie są one gromadzone. Następnie zweryfikuj posiadane procedury pod kontem zgodności z nowymi wymogami oraz skontaktuj  się też ze swoim dostawcą systemu IT.  i Upewnij się, że system z którego korzystasz odpowiada przepisom GDPR.

 

Najlepsi pracodawcy w Norwegii – Ranking 2018

Dobre zarobki nie liczą się już tak bardzo dla kandydatów. Liczy się przede wszystkim środowisko w którym pracują oraz kultura ogranizacji. Według rankingu Great Place to work ,najbardziej ceniona przez pracowników jest możliwość rozwoju osobistego i merytorycznego, które firma im zapewnia, poprzez różne ciekawe zadania, szkolenia, konferencje. To motywuje pracowników i dodaje im energii do lepszego wykonywania swoich obowiązków.

Co robią najlepsze firmy dla swoich pracowników ?

 1. Tworzą pracę rozwojową, dającą możliwość wykonywania różnych prac , wyzwań i wykorzystywania potencjału zasobów ludzkich w stopniu maksymalnym. Dają możliwości współpracy i dzielenia się wiedzą.
 2. Tworzą jasne ścieżki rozwoju wewnatrz firmy, o których wie każdy pracownik. Wdrażają jasne zasady przynawania premii i bonusów w firmie.
 3. Każdy z pracowników posiada swojego mentora/kierownika który bada jego zdolności i dopasowuje zakres prac do jego możliwości oraz słabych i mocnych stron
 4. Mają jasne zasady komunikacji w relacji praocnik/ kierownik, tak aby unikać niepotrzebnych nieporozumień i osiągać efektywne kompromisy, zadowalające obie strony.
 5. Dają możliwość rozwoju pracownikowi w czasie pracy. Organizują kursy wewnętrzne lub opłacają kursy dodatkowe. Innym atutem jest też możliwość wzięcia urlopu przeznaczonego na dokształcanie się.

Gdzie znajdują pracowników najlepsze firmy?

Kierują sie one przede wszystkim zasadą: Zatrudniaj za sposób bycia, trenuj umiejętności.

Czyli innymi słowy wybierają osoby, które pasują charakterem do organizacji, a potem uczą je praktyki.  Niektóre z nich stosują także szereg procesów rekrutacyjnych, w które zaangażowanych jest kilka osób i podzielone są na kilka etapów. Mają także dobrze rozwinięte procesy onboardingu czyli  wspierania nowego pracownika podczas zapoznawania się z nowym środowiskiem pracy i umożliwienie mu przyjaznej atmosfery.

Tworzenie dobrego miejsca pracy nie jest tylko prawidłowym działaniem, ale przede wszystkim strategicznym. Firmy które wkładają troche wysiłku w zapewnienie fajnych warunków pracy osiągają lepsze rezultaty finansowe.

Najlepsze firmy zatrudniające od  20-49 pracowników:

Najlepsze firmy zatrudniające 50-199 pracowników:

Najlepsze firmy zatrudniające 200-499 pracowników:

Najlepsze firmy zatrudniające 500+ pracowników:

 

Cały raport możesz znależć tu Great Place to Work

*Great Place to Work to firma, która dokładnie analizuje daną firmę pod kątem kultury pracy. Posiadając ten certyfikat firmy moga cieszyć się sławą najlepszego miejsca do pracy!

 • wszystkie zdjęcia pochodzą z Google.com